Retningslinjer for spill på anlegget

Vi er i gang utendørs

Vi er nå fullt i gang på alle seks baner på uteanlegget. Normalt spiller mange kursdeltakere innendørs også i utendørssesongen for å ha maksimalt med kapasitet til medlemmene på uteanlegget. Siden det nå ikke er lov å ha hallen oppe vil det bli litt trangere enn normalt på utebanene. Klubben har undersøkt med naboklubber for å leie baner, og vi er heldige å få leie baner til trening en gang i uken hos vår svært gode samarbeidsklubb Ljan. I tillegg leier vi baner i Frognerparken til trening en dag i uken. Toppidrettsgruppen som har unntak for innendørsspill vil ikke trene på uteanlegget i primetime. Fravær av lagkamper vil imidlertid være med å frigi timer på kveldstid. Voksenkurs settes endelig i gang og vil sørge for effektiv utnyttelse av banene med 4-6 spillere per bane.

Vi ber våre medlemmer være kreative på når de spiller, bruker vi banene hele dagen, er det mer enn nok plass til alle. Forhåpentligvis er vi snart i Oslo Trinn 2 som vil gi oss mer kapasitet ved at flere kan spille innendørs.

Vi minner også om retningslinjene for spill på anlegget, se vedlegg. Svært viktig at reglene følges for at anlegget ikke må stenges ned igjen. MERK at tilskuere ikke skal oppholde seg på anlegget. Vi krysser fingre for at det blir flott vær og full fart på anlegget og ønsker alle godt spill!

Regler for spill på anlegget

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.