Oppdaterte smittevernsregler i NTK

Oppdaterte smittevernregler NTK - Gjeldende og med 15.desember 2021 til 15.januar 2022.  

I lys av nye nasjonale koronatiltak har NTK besluttet å opprettholde mest mulig tenniskursaktivitet (også voksenkurs) men med noen begrensninger og endringer. Vi vil følge anbefalingene til Norges Tennisforbund og har oppdatert våre regler slik at vi kan gjennomføre aktivitetene på en forsvarlig måte iht smittevern.

DET ER VIKTIG AT ALLE FØLGER SMITTEVERNREGLENE:

• Hold deg hjemme om du er syk, er i karantene eller isolasjon

• Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.

• Reduser antall nærkontakter.

• Ikke opphold dere på anlegget med mindre det er nødvendig,  hold minst 1 meter til andre. Foresatte skal helst ikke være til stede under treningene.

• Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

• Ikke benytt garderobene (de vil være stengt).

• Unngå kollektivtransport dersom det er mulig.

KURS, AKTIVITET OG BANEBOOKING:

• Maks 4 spillere samtidig på banen ved strøtimer og kontraktstimer.

• Ved voksenkurs vil vi endre slik at trening kan gjennomføres med maks 4 spillere på banen samtidig. De som får endinger, vil bli kontaktet.

• Blå kurs (voksne og barn) vil dessverre foreløpig bli avlyst til vi finner en løsning.

• Trening på fysrommet kan gjennomføres med maks 5 personer til stede samtidig i rommet. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.

I bunn av NTKs smittetiltak ligger NTFs anbefalinger til klubbene. Les mer her:

https://www.tennis.no/.../141221-anbefalinger-tennis-og...

Viktig informasjon til alle foreldre og spillere. Vi vil gjøre det vi kan for at det skal være så sikkert som mulig å delta på tennisaktivitet. NTK følger med på oppdateringer av nasjonale og lokale regler og vil sende ut ny informasjon ved endring.

Les nøye gjennom hva vi ønsker skal gjelde for spillerne nå, som er basert på disseanbefalingene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/?term=&h=1

Hvem skal ikke møte på trening eller oppholde seg på NTK sitt anlegg?

1.     Hvis du er syk/ har symptomer eller er i karantene eller venter påCovid-19-prøvesvar:

Hovedregelen er at ingen syke skal møte på trening eller være på anlegg der NTK har aktivitet, inkludert ved mer milde symptomer:

-        Hvis spiller de siste 24 timer har fått sår hals, hoste eller tett nese.

-        Har feber, dårlig allmenntilstand eller har anstrengt pust.

-        Er i karantene eller venter på svar på Covid-19-test.

Ved symptomer:

-        Ikke kom på trening.

-        Undersøk lokale regler for hva du skal gjøre, inkludert testing etc.

-        Man bør være symptomfri før man kommer tilbake på trening. 

 

2.     Ved positiv covid-19-test:

·         Positivcovid-19-test med PCR:

Du er hjemme til du får beskjed at du kan komme tilbake av helsepersonell (vanligvis ca 1-2uker). Du kan således IKKE komme på trening eller være på anlegg der NTK har aktivitet før du er friskmeldt.

·         Positivcovid-19-hurtigtest:skal verifiseres med PCR-test og kan ikke komme på trening eller oppholde seg på anlegg der NTK har aktivitet før smittesituasjon er endelig avklart. Ved negativ PCR-test og ikke symptomer, så kan man kanskje komme tilbake på trening, men dette må avgjøres av helsepersonell. 

 

3.     Ved positiv covid-19-test av nærkontakter:

 

1.     Familiemedlem (eller lignende):

·          Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden: bør du ta to tester. Den første kan du ta straks, neste innen 7 dager, fortrinnsvis mellom dag 3-5etter at den smittede ble isolert. Minimum1 negativ test for denne gruppen før de kan komme på anlegg der NTK har aktivitet. Viktig også at spilleren (og evt andre familiemedlemmer) da er ekstraforsiktig, inkl holder avstand og ikke har fysisk kontakt med andre. Dette burde være mulig innen tennis og disse spillerne og evt andre familiemedlemmer bør ikke bruke garderober eller treningsrom. Spillerne skal minimalisere tid på anlegg der NTK har aktivitet og foreldre skal levere og hente utenfor anlegg der NTK har aktivitet. OBS! Ved mulighet for covid-variant Omikron, for eksempel etter utenlandsreise, så gjelder egne, strengere karanteneregler-kontakt helsepersonell/ smittevern lokalt.

·              Hvis du er uvaksinert eller delvaksinert og over 18 år har du plikt til å teste deg med:

-        antigen-hurtigtest daglig i 7 dager ELLER

-        PCR-test annenhver dag i 7 dager

OBS! NTK ønsker at spillere da må ta daglig Covid-19-hurtigtesting for at de da skal kunne følge treningsaktivitet via NTK i aktuelle periode. Dette gjelder da også for barn som er med på NTK-aktivitet (og som ikke er fullvaksinert). Viktig at spilleren (og evt andrefamiliemedlemmer) også er ekstra forsiktig, inkl holder avstand og ikke har fysisk kontakt med andre. Dette burde være mulig innen tennis og dissespillerne og evt andre familiemedlemmer bør ikke bruke garderober eller treningsrom. Spillerne skal minimalisere tid på anlegg der NTK har aktivitet og foreldre skal levere og hente utenfor anlegg der NTK har aktivitet.

OBS! Ved mulighet for covid-variant Omikron, for eksempel etter utenlandsreise, så gjelder egne, strengere karanteneregler- kontakt helsepersonell/ smittevernlokalt.

 

2.     Nærkontakt der smittet er utenfor familien, f eks i klassen:

·             Er du fullvaksinert eller har gjennomgåttCovid-19 siste 12 måneder:

bør du følge med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.

·              Er du uvaksinert eller delvaksinert:

bør du ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt. Spilleren må ha negativ test før dekan komme på trening.

 

OBS! Ved mulighet for covid-variant Omikron, for eksempel etter utenlandsreise, så gjelder egne, strengere karanteneregler- kontakt helsepersonell/ smittevernlokalt.

Relatert informasjon

Shri vant på Njård

Det var ingen som kunne true Shri på Njård i helgen.

Vi ønsker Andreas velkommen

Det er med stor glede vi kan bringe nyheten om at klubben har ansatt en ny daglig leder. Andreas Vänman er selvfølgelig veldig interessert i idrett, han er svensk og vi er sikre på at han blir en solid tilvekst til klubben.

Jacob og Christian til doublefinale

Helgen før 17. mai var det mye aktivitet på turneringsfronten. Vi arrangerte Norgescup under 16 år på grusbanene i Seterveien og i Asker ble det spilt Norgescup under 14 år.