Nye lover for NTK

I henhold til lovene til Norges Idrettsforbund (NIF) så er NTK forpliktet til straks å implementere endret lovnorm fra NIF i NTK sine lover. Dette ansvaret er pålagt styret i NTK og det følges opp av kontrollutvalget i NTK, som sist kommentert på årsmøtet i 2023.

Det er kommet ny lovnorm fra NIF og styret ved advokat Janne Wiencke Welde har derfor nå oppdatert NTK sine lover. De nye lovene ble vedtatt på styremøte 30.05.2023. Kontrollutvalget var informert før styret gjorde vedtak om nye lover for NTK. Den nye loven for Nordstrand Tennisklubb finner du her>>

De fleste av endringene er av mer redaksjonell karakter samt at det er et forenklet oppsett fra tidligere. Det er noen endringer fra tidligere - som er foretatt i samsvar med kravene i NIFs lovnorm - som det kan være greit for våre medlemmer å være kjent med:

*       Det er foretatt en presisering i styrets ansvar i § 20 (2) der det står at styret skal sørge for at idrettslagets «formål ivaretas» og «forsvarlig» organisering av NTKs virksomhet og økonomistyring.

*       I § 21 er mandatet for Kontrollutvalget presisert til å «kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.»

*       I § 14 er det nå også eksplisitt angitt at årsmøter/ting kan avholdes fysisk, digitalt eller en kombinasjon, der medlemmene/representantene selv velger deltakelsesform.

Relatert informasjon

Nye klubbmestere!!

Klubbmesterskapet vårt, som fant sted 26.-27. august, ble en suksess til tross for litt uforutsigbart vær. Vi måtte riktignok flytte innendørs, men stemningen var på topp 😃 Vi hadde en deltakelse med over 100 enkeltspillere og et tillegg av over 40 deltakere i vår 'Doublekonge' turnering som ble spilt over to baner med både gule og grønne baller. 🎾🎾

En VM-opplevelse Utover det Vanlige!

NTK's Veteraner: En VM-opplevelse Utover det Vanlige! Og VM sølv til Peter Jetzel

Sammensetning av treningsgrupper i NTK

Sammensetning av treningsgrupper i Nordstrand Tennisklubb sesongen 2023/2024