Nordstrand Tennisklubb søker ny daglig leder

Klubben er i sterk vekst og NTK søker nå ny daglig leder (DL) som vil ha hovedansvar for å konsolidere vekst og utvikle nye tilbud i og rundt NTK. Vi søker etter DL som vil være den ledende personen i den daglige driften og utviklingen av NTK. Stillingen rapporterer til klubbens styre. Hovedoppgaven til DL er å utvikle NTK til det beste for medlemmene i klubben. DL vil ha totalansvar for alle deler av virksomheten, inkludert økonomi, sport, personal og anlegg. DL er klubbens ansikt utad, både mot egne medlemmer/kunder og ansatte, og utad mot andreklubber, krets, Norges Tennisforbund og andre aktører som NTK samhandler med.

Om klubben:

I kraft av sin størrelse og sine sportslige resultater er Nordstrand Tennisklubb (NTK) blant de ledende i Norge. Vår visjon er å bli Norges beste klubb, på og utenfor banen, og da er gode medarbeidere og utvikling av ansatte helt avgjørende! Det er over 700 aktive medlemmer i klubben hvorav over 400 går på ukentlige kurs. Vi samarbeider også med Ljan TK og ønsker å bredde utdette samarbeidet ytterligere. Vi prioriterer i følgende rekkefølge: "Flest mulig - Best mulig- Lengst mulig". Les mer om vår strategi her.

Klubben har en hovedtrener, og fem heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben flere deltidstrenere og ønsker å utvide den faste staben med en ytterligere trener. Klubbens tennisanlegg i Seterveien består av seks utendørs grustennisbaner, tre minitennisbaner, klubblokaler med serveringsmuligheter. Videre eier klubben en permanent tennishall, NTK-hallen, med fire innendørsbaner med tilhørende servicefunksjoner og treningsrom. Klubben har også eierskap i Oslo Tennis Arena hvor vi har stor aktivitet vinterstid og vi har også treningsaktivitet på Ljan TK sitt anlegg.

Les mer om vår strategi HER.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk og operativt med styret, ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere for å utvikle NTK og tennis lokalt og nasjonalt
 • Ansvar fra administrasjonen for alle formellefora/ møter i NTK, inkludert forberedelse og deltagelse på styremøter i NTK
 • Støtte Hovedtrener og trenere på administrasjon rundt Sport
 • Lede, forvalte og videreutvikle klubbens administrative, driftsmessige og økonomiske funksjoner, herunder dialog med regnskapsbyrå, budsjettering og økonomisk oppfølgning
 • Personalansvar for klubbens ansatte, inkl. tett samarbeid med Hovedtrener for organisering av sport
 • Forvalte og utvikle klubbens anlegg
 • Sikre godt administrativt samarbeid med andreklubber, krets og forbund og bredde ut lokalt samarbeid
 • Totalansvar for kommunikasjon fra NTK til medlemmer, kunder og aktører/ samarbeidspartnere utenfor klubben

Har kandidaten relevant idrettslig bakgrunn kan stillingen kombineres med arbeid med klubbens sportslige tilbud, tennis eller generellfysisk trening.

 Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sportsadministrasjon og –ledelse (ideelt tennis)
 • Utdannelse innen og/eller god forståelse for administrasjon og økonomi, evt plan for hvordan man kan erverve seg dette raskt (<1 år)
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet og dokumentert god gjennomføringsevne
 • Erfaring med data, digitale løsninger og sosiale medier
 • Den som ansettes må fremvise politiattest, jf. NorgesIdrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.

Personlige egenskaper

 • Engasjert, fleksibel og serviceinnstilt
 • Kan jobbe selvstendig og samtidig bra i team
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til å jobbe med strategisk videreutvikling
 • Strukturert og ryddig
 • Hands-on – ikke redd for å ta i et tak
 • Gode ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelskskriftlig og muntlig  

Personlig egenheter viktig og vil bli vektlagt for rekruttering til stilling som DL. Sterk motivasjon for stillingen og arbeidet som DL anser vi som en forutsetning for å lykkes i denne stillingen i NTK. Den som ansettes må fremvise politiattest, jf. Norges Idrettsforbunds anbefaling om innhenting av politiattest for ansatte og frivillige som jobber med barn og unge.

NTK tilbyr:

 • 100 % ansettelse med konkurransedyktig lønn
 • Mulighet til å påvirke NTK og tennis lokalt og nasjonalt
 • Trening i arbeidstiden
 • Et godt arbeidsmiljø med fine anlegg
 • Gode utviklingsmuligheter

For riktig kandidat kan klubben være fleksibel til å kunne tilpasse stillingen til mindre enn 100% ved å kombinere med annen arbeidskraft.

Søknad:

Interesserte kan sende søknad med CV til SoknadNTK@gmail.com eller ta kontakt med Rikke Reinemo 97028782 eller Helge Røsjø 91545864.

 

Søknadsfrist: snarest

Relatert informasjon

Shri vant på Njård

Det var ingen som kunne true Shri på Njård i helgen.

Vi ønsker Andreas velkommen

Det er med stor glede vi kan bringe nyheten om at klubben har ansatt en ny daglig leder. Andreas Vänman er selvfølgelig veldig interessert i idrett, han er svensk og vi er sikre på at han blir en solid tilvekst til klubben.

Jacob og Christian til doublefinale

Helgen før 17. mai var det mye aktivitet på turneringsfronten. Vi arrangerte Norgescup under 16 år på grusbanene i Seterveien og i Asker ble det spilt Norgescup under 14 år.