Innspill til Medlemsundersøkelse om kontraktstimer i "prime time" i NTK-hallen

Som oppfølging av sak fra årsmøtet 2022, så publiserer nå styret til NTK alle innkomne kommentarer. Styret har også lagt ved et notat som bakgrunn for saken>>  Vi henviser ellers til tidligere publisert sak på svar spørreundersøkelse og data på kapasitet/ booking.

For Styret i NTK

Helge Røsjø

Styreleder


Innspill fra Asle Hagen

Innspill fra Mette Messel

Innspill fra Odd Kallum

Innspill fra Peder Mittet

Relatert informasjon

NTK klubbstige - innesesongen 2023/2024

Vi starter nå en ny runde med NTK klubbstige – bli med du og!!

Weekend camps for voksne

Arbeidsoppgaver dugnad Mandag 16.okt.