Innkalling til digitalt årsmøte i Nordstrand tennisklubb

Innkalling til digitalt årsmøte i Nordstrand Tennisklubb2021, den 25. mars kl. 19:00.

 

Styret innkaller herved til årsmøte i NordstrandTennisklubb. Møtet avholdes digitalt for å tilfredsstille smittehensyn på best mulig måte. For å kunne gjennomføre årsmøte digitalt er man avhengig av påmelding med emailadresse. Meld på via Superinvite, se link HER.

Det er anledning til å melde på helt til møtet starter, men av praktiske årsaker er det fint om påmeldingene kommer inn i god tid så man får tid til å invitere de påmeldte i det elektroniske Teamsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.mars til  post@nordstrandtk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv, se Nordstrand Tennisklubbs lov som er publisert på våre nettsider. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubbens styreleder Rikke Reinemo kontaktes på 97028782 eller Rikketreinemo@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.