Informasjon om nedstengning og alternativ aktivitet


Grunnet økende smitte i Oslo har kommunen bestemt at det er forbud mot fritidsaktiviteter innendørs for både barn og voksne, fra 10.mars til 25.mars. Den 15.mars gjennomførte Oslo kommune en ny pressekonferanse og iverksatte nye strenge tiltak. Det ble ikke innført noen endringer som påvirker klubbens aktivitet, men tiltakene ble forlenget til 9. april.

Dette er veldig trist for våre spillere som allerede har hatt et år med mye nedstengning. Det er fortsatt lov med utendørsaktivitet, med maks 10 personer som er under 20 år. Det er også unntak for toppidretten.

Alternativ aktivitet

Siden det vært mye stengt ned ønsker vi tilby så mye aktivitet som mulig for spillerne. Vi har derfor laget en ny plan med alternative treninger utendørs for de som ikke får lov å spille inne. Aktivitetene gjennomføres på minitennisbanene på uteanlegget, samt på Sportsplassen. Det er i tillegg opprettet ekstra tilbud for toppidrettsgruppen innendørs. Trenerne har gjort en grundig vurdering for innholdet slik at det vil passe inn i det vanlige treningsprogrammene på best mulig måte. Vi må imidlertid forholde oss til strenge smittevernregler og færre baner, og klarer derfor ikke å opprettholde like mye aktivitet som vanlig.  


Utendørsbaner

Styret og administrasjonen har jobbet intenst med å få til et samarbeid med andre nærliggende klubber om å leie av utendørsbaner med asfalt eller kunstgrus til aktivitet under nedstengningen, men så langt uten resultat. Vi har derfor et initiativ for å gjøre 2-3 baner klar så fort som mulig, det kan bli rett etter påske hvis vi er heldige med været. Ved å forskuttere åpning av banene risikerer vi å måtte stenge samt gjøre banejobben på nytt, men den risikoen er vi villig til å ta i denne krevende situasjonen hvor ingen av våre medlemmer har mulighet til å spille tennis. Dugnaden for resten av anlegget er planlagt til midten på april for å klare å åpne opp banene å snart som mulig.  

 

Refusjoner

Vi skjønner at medlemmer og spillere blir frustrert over nedstengningene. Vi vil presisere at regningene som ble sendt ut i februar var under forutsetning av at treningen var i gang igjen frem til sommeren.  Faktura må betales, men det er naturlig at med flere nedstengninger vil klubben måtte vurdere ytterligere refusjon, men det er krevende å gjøre dette fra uke til uke. Klubben har prioritert å holde aktiviteten oppe, til beste for barn og unge, men vi har forståelse for at betalingsvilligheten er annerledes for alternativ trening. Klubben vil derfor komme tilbake til hvordan kursdeltagere skal refunderes og kompenseres i etterkant av Påske når vi ser hvor lenge nedstengningen vedvarer.


Vi er veldig lei oss at vi igjen må stenge ned og vi hadde håpet at tennis ville bli differensiert som en ikke-kontakt sport som får lov til å spille med strenge smittevernstiltak. I mellomtiden gjør vi alt vi kan for å skape aktivitet og forberede utebanene slik at vi kan starte opp så snart som mulig. Vi krysser fingrene for fint vær og snarlig åpning!


Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.