Endringer på Oslo Tennis Arena (OTA)

Etter en krevende periode med Covid 19 gjør Oslo Tennisarena en justering i driftsmodellen. Dette for å sikre en bærekraftig økonomi og samtidig legge til rette for idrettslig aktivitet året rundt. Les mer i vedlagt melding fra OTA.

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.