Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.

Nordstrand Tennisklubb Uteanlegg

Seterveien 15

1162 Oslo

NTK-hallen

Ekebergveien 200b

1162 Oslo

Bækkelagshøgda Tennisklubb

Jomfrubråtveien 28

1179 Oslo

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.