Norges beste klubb, på og utenfor banen!

Flest mulig - Best mulig - Lengst mulig

Nordstrand Tennisklubb bygger fellesskap for å skape tennisglede og motivasjon til å spille tennis hele livet. NTKs fokus på kvalitet i alle ledd resulterer i fornøyde mosjonister og klubbutviklede norgesmestere som er stolt av klubben sin!

Se vårt strategidokument via lenken nedenfor

Strategidokumenter

Strategidokument NTK 2020-2023

Sportsplan

Se treningsopplegg under spillegrupper

Klubbens leveregler

Jeg gjør alltid mitt beste
For å utvikle oss best mulig, gir vi 100% hver dag. Videreutvikling krever innsats av alle; medlemmer, ansatte, spillere og trenere. Vi kommer alltid godt forberedt og til riktig tid.

Vi stiller opp for hverandre
Verdsett teamarbeid. Vi støtter våre kollegaer og klubbkamerater. Vi tar ansvar for godt klubbmiljø, stiller opp på dugnad, frivillig treningsjobbing, sosiale tiltak og arrangementer. Vi inkluderer treningskamerater og ser verdien i et fellesskap.

Vi etterlever Fair play
Vi er ærlig, åpenhjertig og er gode forbilder. Vi har respekt for andre, inkludererlag kamerater, konkurrenter, klubbens frivillige og ansatte. Vi har nulltoleranse for mobbing.  

Vær lojal mot klubben
Klubben blir ikke bedre enn vi sammen gjør det til. Støtt opp om klubbens arbeid og vær konstruktiv og bidrags ytende i videreutviklingen. Det er frivillig å være medlem og ansatt i NTK.

Vi har det gøy
Vi spiller tennis fordi det er gøy, det er ingen motsetning mellom å utvikle seg og ha det gøy på veien!