Regler og rutiner

Nedenfor finner du lenk til regler for NTK-hallen og uteanlegget.

Vi ønsker også å minne om at det er ikke lov for spillere/trenere å ha privat timer på klubbens anlegg uten avtale med klubben. Kun fulltidstrenere i NTK, eller andre som har avtale med daglig leder, har lov til å ha privat timer. Alle privat timer på klubbens anlegg må betales via klubben.