Søknad om støtte for å kunne spille tennis

Flott tiltak NTF, BNP Paribas og Kulturdepartementet!

NTF har med midler fra Kulturdepartementet (KUD) og BNP Paribas opprettet et fond på 1,4 millioner kroner. Hele beløpet skal brukes ut til klubbene. Tidsperioden for aktiviteter tilknyttet denne ordningen er juni 2023 - august 2024. NTF ønsker at flere skal få muligheten å spille tennis. Med denne ordningen tilrettelegger NTF for at klubbene kan inkludere flere barn og ungdommer som ellers ikke hadde hatt mulighet å delta. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år i familie med vedvarende lav inntekt. Det gjelder for både nye og eksisterende medlemmer i klubbene.


Det er to aktiviteter som det kan søkes støtte på;

-Full dekning fra NTF for deltakeravgift for barn og ungdom i klubbens sommerskoletennis i tidsperioden juni-august 2023. Klubbmedlemskap dekkes også.

-Full dekning fra NTF for treningsavgift for barn og ungdom en eller to ganger i uken i klubbens ukentlige kursvirksomhet høsten 2023 og våren 2024. Klubbmedlemskap dekkes også.

For Nordstrand tennisklubb så kan søknad om støtte med en begrunnelse sendes til andreas@nordstrandtk.no senest 25. mai 2023. Alle søknader behandles konfidensielt og terskelen for å søke skal være lav.


Relatert informasjon

NTK klubbstige - innesesongen 2023/2024

Vi starter nå en ny runde med NTK klubbstige – bli med du og!!

Weekend camps for voksne

Arbeidsoppgaver dugnad Mandag 16.okt.