Saksliste og saksdokumenter til NTK årsmøte 2024

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til NTK årsmøte 2024. Styret gjør oppmerksom på sak 10.1 Strategisk plan for NTK 2024-2028 og sak 10.2 Utvikling av NTK uteanlegg

Årsmøte

Årsmøtet avholdes tirsdag 19.mars klokken 19.00 på Bekkelagshuset (Bekkelagshøgda, 1109 Oslo) i "Store salen".

Saksliste og saksdokumenter

Se vedlegg nederst på siden for saksdokumenter.


Stemmerett

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Nordstrand Tennisklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Kriterier for årsmøtet, inkludert stemmerett fremkommer av lover for NTK som dere finner her >>

Forretningsorden

Agenda inkl. forslag til vedtak

Underlag Strategisk Plan

Underlag forslag om rehabilitering av uteanlegget

NTK årsrapport

Årsregnskap

Kontrollutvalgets beretning ink. sjekkliste

Revisors beretning 2023 - NTK

Relatert informasjon

Planen for åpning av banene er på plass!

1. mai åpningsfest av utelegget - årlig tradisjon!

Snart er det tid for en av årets faste begivenheter hos NTK, nemlig 1. mai-festen for å åpne uteanlegget.

Åpningsdugnad mandag 8 april

Nå er tiden inne for vår årlige åpningsdugnad, og vi setter stor pris på din hjelp!