Saksliste og saksdokumenter til NTK årsmøte 2023

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til NTK årsmøte 2023. Styret gjør oppmerksom på sak nr. 10 om kontraktstimer som svar på flere medlemmers innspill på fjorårets årsmøte.

Årsmøte

Årsmøtet avholdes mandag 27.mars klokken 19.00 på Bekkelagshuset (Bekkelagshøgda, 1109 Oslo) i "Lilla salen".

Saksliste og saksdokumenter

Se vedlegg nederst på siden for saksdokumenter.


Stemmerett

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Nordstrand Tennisklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Kriterier for årsmøtet, inkludert stemmerett fremkommer av lover for NTK som dere finner her >>

Forretningsorden

Agenda inkl. forslag til vedtak

Kontrollutvalgets beretning

NTK årsrapport

Årsregnskap

Revisors beretning 2022

Agenda NTK kvartalsvise KU møter

Sjekkliste NTK KU halvårlig

Relatert informasjon

NTK søker tennistrener

Bli en del av Nordstrand Tennisklubb (NTK) som tennistrener!

Vellykket 1. mai åpningsfest

I går, 1. mai, ble åpningen av utendørsanlegget feiret med fest

Uteanlegget er nå åpent

Forholdene er utmerkede - velkommen alle medlemmer! :)