Fast Four

Vi spiller Fast Four under Landsturneringen.

Clarksons Platou Landsturneringen 2021 skal spilles med Fast Four. Følgende regler gjelder:


  • I gruppespill spilles det best av 3 sett, mens det i sluttspill A spilles best av 5 sett. Sluttspill B spilles best av 3 sett. Double spilles best av 3 sett. Alle sett er Fast Four.
  • Det spilles først til 4 game med tie break på 3-3
  • Det spilles vanlig tie beak, først til 7 poeng og man må vinne med 2 poeng.
  • Det er «no add» hvilket vil si avgjørende ball på duce. Mottaker bestemmer hvilken side server skal serve til. Dette gjelder både i double og sinlgle. 
  • Det er «no let», hvilket vil si at hvis serven er nær nettet før den går inn spiller returspiller på ballen. Altså ingen ny serve på let/touch.
  • Avgjørende sett spilles også som Fast Four.

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.