Digitalt årsmøte i NTK den 25. mars kl. 19:00

Velkommen til digitalt årsmøte i Nordstrand Tennisklubb den 25.mars kl. 19:00.

Som nevnt i innkallingen avholdes møtet digitalt, deltakere må derfor melde seg på via superinvite. Link til påmelding HER.

Årsregnskap

Agenda og forslag til vedtak

Årsberetning

Kontrolutvalgetsberetning

Revisors beretning

Relatert informasjon

Smittevern

For å kunne arrangere en trygg Landsturnering er vi avhengig av at både deltakere og foreldre følger gjeldende retningslinjer for deltakelse.

Opptatte baner i uke 31

Vi arrangerer også i år Clarksons Platou Landsturnering u12 og banene blir derfor i stor grad opptatt kommende helg og uke 31. Vi åpner imidlertid hallen for våre medlemmer.

Arenaer som blir brukt

Det spilles på forskjellige arenaer under Clarksons Platou Landsturnering 2021. Gjør deg kjent med hvor du skal spille.