Trening og kurs / Rookies

Vedlegg:
.pdf-fil   Rookies_og_konkurransegruppen_Betingelser_2019_2020_62620192152561.pdf   (90 Kb)

Rookies

Rookies (konkurransegruppe 10-12 år)
Dette er i utgangspunktet et tilbud til barn mellom 10 og 12 år.

Eget ferdighetsbasert uttak men hvor iver er mest avgjørende for hvem som får plass. Yngre barn kan også få trene med denne gruppen opptil flere ganger per uke grupper dersom man har ert teknisk ferdighetsnivå, også mentalt/sosialt, som tilsvarer minst «oransje 3» og spilt minst et helt skoleår på både rødt og oransje nivå.

Innhold: Lengden på timene er 60 minutter.

De tekniske basisferdighetene (riktige grep, balanse, treffpunkt etc) og et grunnleggende fotarbeid (spilt-step, recovery etc) skal nå være på plass sånn at den tekniske tennistreningen nå gå kan være rettet mer mot avansert teknikk (approach, ulike server, 1. volley etc). Taktikk og start av utvikling av personlig spillestil blir nå mer aktuelt og det er alltid noe tennisspesifikk fysisk trening på timene. 

På timene for Rookies er det 4-5 barn på en bane med en trener samtidig.

Trening er minimum tre dager per. uke. 

Tidsrom: Hovedsaklig trening mellom kl.14 og 17. 

Baller/banestørrelse: Grønne baller (75 % trøkk) og fullstor bane.