Om klubben / Ledige stillinger

Vedlegg:
.pdf-fil   Annonse_norsk_NTK_91820191450401.pdf   (255 Kb)

Ledige stillinger

 

Hovedrener konkurransegruppen 

NTK søker trener med ansvar for konkurransegruppen. 

For stillingsannonse se vedlegg.