Om klubben / Administrasjon NTK

Daglig leder

Sophie Thorell

Tlf: 94 29 70 33

E-post: sophie@nordstrandtk.no