Forside

Innkalling til årsmøte i Nordstrand tennisklubb
Publisert mandag 25. februar 2019 kl. 18:51
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordstrand tennisklubb.  

Årsmøtet avholdes den 27.mars kl. 19:00 i NTK-hallen, Ekebergveien 200 B.  

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.mars til post@nordstrandtk.no eller per post til Ekebergveien 200B, 1162 Oslo. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nordstrandtk.no.  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i NTK