Forside

Trening for u14 blir inne i dag.

Pga regn flyttes oppkjøringen for u14 inn i NTK-hallen. Tidene er de sammme dvs fra kl 10.00-13.00.

Publisert onsdag 10. august 2011 kl. 08:59
Av: Kristin Jahren