Meny

Tennisskolen
Tenniskolen kurs
Tenniskolen aktiviteter
Kontakt NTK

504_90_71020121651301_7.jpg
16_90_71020121633141_7.gifKart til inneanlegg
16_90_71020121633141_7.gifKart til uteanlegg


Nordstrand Tennisklubb
Ekebergveien 200B
1162 Oslo

E-post: post@nordstrandtk.no

Uteanlegg: 
Seterveien 15
1162 Oslo. 
Tlf. 22 29 43 10

Inneanlegg: 
Ekebergveien 200 B
1162 Oslo
Tlf. 22 29 43 10

16_90_71020121633141_7.gifKontaktside 
Tennisskolen / Tenniskolen kurs

Tenniskolen

OM TENNISKOLEN

Tennisskolen er et tilbud for barn og ungdom i alderen 3-12 år med fokus på å lære og utvikle gode basis tennisferdigheter. Med disse tennisferdighetene vil barn og ungdom føle mestring og glede ved å spille tennis. Det er stort fokus på trivsel. Nordstrand Tennisklubb følger NTF/ITFs Play and Stay. Ulike balltyper og ulik banestørrelse blir benyttet avhengig av alder og ferdighetsnivå. Tennisskolen deles inn i følgende områder: Blått, Rødt, Oransje og Grønn.

Kontaktperson: Wojtek Gieras, tlf:47395979, Wojtek@nordstrandtk.no

Påmelding:

Tenniskolen (grønn og oransje): Disse gruppene lages innfor høstterminen og kun små justeringer gjøres til vinter/vårsesongen. Kursdeltakelsen fortsetter altså automatisk fra høstsemestret til vinter/vår semesteret hvis man ikke gir beskjed om ønske om endringer innen fastsatt dato.  

Tenniskolen (AKS, rødt og blått nivå): Påmelding 2 ggr i året, har egen påmeldingslink for vårterminen som åpner i nov/des.

Oppstart av kurs forutsetter en minimums deltagelse per kurs. Er det for få kursdeltagere på et kurs prøver vi å samkjøre kurs. Blir kurset kansellert blir pengene refundert i sin helhet. Hører dere ikke noe går kurset som planlagt.

 

Info om de forskjellige gruppene:

Blått nivå (foreldre & barn-kurs)

Dette er et tilbud til barn i barnehagealder (3-5 år).

Lengden på timene er 45 minutter. En stor del av denne treningen er bygget opp rundt lek med ball og det er begrenset hvor mye vi bruker racketen, i hvert fall i starten. Tennisferdighetsmessig er det fokus på avlevering og mottak og grunnleggende øye/hånd-koordinasjon. Vi setter også fokus på innlæring av fysiske ferdigheter som går på grunnleggende motorikk. Merk at en stor del av treningen er bygget opp rundt at barna skal samarbeide med foreldre. Foreldre oppfordres derfor å være med på inn på banen på disse timene.

Baller/banestørrelse: Røde baller (25 % trøkk) og «firkantsspill» Mot slutten av kurset, eller hvis ferdighetsnuivået på barna tilsier det, kan det også spilles over nett på «rød 1-bane». På blått nivå vil det kunne være opp til 30 barn på en tennisbane samtidig men med minst en erfaren trener og 1-2 assistentrenere.

 

Rødt nivå (minitennis)

Dette er i utgangspunktet et tilbud til barn i skolealder (6-10 år). Barn i barnehagealder kan også få plass på rødt nivå dersom man har vært gjennom minst en termin med blått nivå (eller har ferdigheter som tilsvarer dette).

Lengden på timene er 45 minutter og den spesifikke tennistreningen er blandet med noe lek. Vi setter også fokus på innlæring av fysiske ferdigheter (løpe, hinke, hoppe etc.) og noe rundt det mentale/sosiale, eks høre etter, samarbeide med andre barn. Merk at en stor del av treningen er bygget opp rundt at barna skal samarbeide to og to og at trenerne veileder/organiserer.

Tidsrom: i AKS-tiden til nærliggende skoler eller på kveldstid etter kl.17:00.

Vi anbefaler alle på rødt nivå som går i 2. klasse eller høyere om å spille to ganger per uke.

Henting: Vi planlegger transport til og fra for AKS-kursene på dagtid. På kveldstid (rødt og blått nivå) må deltakerne komme seg til hallen på egen hånd.

 

Grønt nivå (maxitennis)
Dette er i utgangspunktet et tilbud til barn i skolealder (10-13 år). Yngre barn kan også få plass på grønne grupper dersom man har er teknisk ferdighetsnivå, også mentalt/sosialt, som tilsvarer minst «oransje 3» og spilt minst et helt skoleår på oransje nivå.

Lengden på timene er 60 minutter og den spesifikke tennistreningen er som på oransje nivårettet mot innlæring av de tekniske basisferdighetene med større grad av «driller», altså hvor trener mater baller fra kurv. Vi setter også fokus på videre innlæring av fysiske ferdigheter rettet mot fotarbeid og bruker stige, hoppetau etc som hjelpemiddel. Innlæring av taktiske ferdigheter blir også introdusert på oransje nivå. På grønt nivå er det 5-6 barn på en bane med en trener samtidig.

Tidsrom: om ettermiddagen mellom kl.14 og 17. Meld fra om skoletider når du melder på sånn at vi vet om tidligst mulige start.
Baller/banestørrelse: Grønne baller (75 % trøkk) og fullstor bane.

Oransje nivå (miditennis)
For hvem? Dette er i utgangspunktet et tilbud til barn i skolealder (8-12 år). Yngre barn kan også få plass på oransje grupper dersom man har er teknisk ferdighetsnivå, også mentalt/sosialt, som tilsvarer minst «rød 3» og spilt minst et helt skoleår på rødt nivå.

Lengden på timene er 60 minutter og den spesifikke tennistreningen er mer rettet mot innlæring av de tekniske basisferdighetene med større grad av «driller», altså hvor trener mater baller fra kurv. Vi setter også fokus på videre innlæring av fysiske ferdigheter rettet mot fotarbeid og bruker stige, hoppetau etc som hjelpemiddel. Innlæring av taktiske ferdigheter blir også introdusert på oransje nivå. På oransje nivå er det maks 6 barn på en bane med en trener samtidig.

Tidsrom: om ettermiddagen mellom kl.14 og 17. Meld fra om skoletider når du melder på sånn at vi vet om tidligst mulige start. Baller/banestørrelse: Oransje baller (50 % trøkk) og midibane (ca 1,3 meter grunnlinje inn fra vanlig grunnlinje) Bredden på midibanene varierer etter nivå på gruppen.

 

Betingelser for kurs finner dere HER. 

Priser finner dere HER.  
 
Del på Facebook
Skriv ut


Webdesign og webteknikk av Beatlock